Zásady ochrany osobných údajov

Spracovávame nasledovné osobné údaje:

1. údaje v zmluvách
2. štatistické údaje o návštevnosti stránky

Všetky hore uvedené údaje slúžia na náš oprávnený záujem na určenie, výkon alebo obhajobu svojich práv a právnych nárokov, z toho dôvodu nie je potrebný súhlas dotknutých osôb.

So spracovanými údajmi nakladáme v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (“nariadenie” alebo “GDPR”)

Osobné údaje pre tieto činnosti sú spracované v rozsahu potrebnom pre naplnenie týchto činností a po dobu potrebnú na ich dosiahnutie alebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi.